LARGEST SHAREHOLDERS

LARGEST SHAREHOLDERS JUNE 28, 2019

NAME NUMBER OF SHARES %
AB TRACTION 2,902,526 22.3
SVEDULF FASTIGHETS AB 1,035,493 8.0
FÖRÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 1,018,506 7.8
CATELLA FONDFÖRVALTNING 957,234 7.4
THE PURE CIRCLE AB 642,285 4.9
NORDEA LIVFÖRSÄKRING SVERIGE AB 247,122 1.9
NORDNET PENSIONFÖRSÄKRING AB 195,771 1.5
SWEDBANK FÖRSÄKRING 162,344 1.3
ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE 148,551 1.1
RIDDERSTRÅLE, CARL-ERIK 145,846 1.1

Source: Euroclear Sweden AB