BE KĀ DARBA DEVĒJS

Mūsu uzņēmējdarbības kultūra

Mūsu uzņēmums ir izveidots, apvienojot cilvēkus, kas panāk lietu virzību un strādā klientiem doto solījumu izpildei. Solīts ir darīts. 

BE Group ikdienas darbu virza mūsu pamatvērtības — dinamiskums, caurskatāmība un ilgtspējīga attīstība. Aizrautīgi meklējam jaunas darbības metodes, dodot vietu iniciatīvām un idejām. Mūsu darba vidi raksturo siltums, atvērtība un cieņa

BE Group strādā uz klienta apkalpošanu orientēti darbinieki, kuri, esot savstarpēji izpalīdzīgi, veido lieliski funkcionējošu sadarbību un vienotu garu. Mēs augstu novērtējam nodošanos mērķa sasniegšanai, zinātkāri un vēlmi attīstīties ikdienas darbos, un mēs arī piedāvājam tam iespējas visos karjeras posmos. Mūsu darbiniekiem ir iespēja ietekmēt savu darbu un saskatīt darba jēgu. BE Group vēlas būt drošs darba devējs. 

Mūsu veiksmīgai darbībai ir nepieciešami ne tikai motivēti, efektīvi un iesaistīti darbinieki, bet arī laba un apņēmīga līderība. Tikai tā ir iespējams nodrošināt augstu darba kvalitāti, uzņēmuma kultūras attīstību un uzņēmuma izaugsmi.

 

VESELĪBA UN LABKLĀJĪBA​​​​​​​

BE Group mēs veicam ieguldījumus darbinieku veselīgas un drošas darba vides nodrošināšanā, un esam apņēmības pilni turpināt darba vides nepārtrauktu uzlabošanu. Mūsu mērķis ir profilaktiski novērst nelaimes gadījumus un samazināt darba vietās pastāvošos veselības un drošības riskus. Arī no mūsu darbiniekiem mēs sagaidām personīgu atbildības uzņemšanos gan par savu, gan citu cilvēku drošību darba vietās.

Izmantojot no darbiniekiem saņemtās atsauksmes, mēs nepārtraukti pilnveidojam savu organizāciju. Veicam regulāras darbinieku aptaujas, ar kuru palīdzību iegūstam vērtīgas ziņas par darbinieku apmierinātību un dalību uzņēmuma un tā darbības attīstībā. Aptauju rezultāti rāda, ka lielākā daļa mūsu darbinieku ir apmierināti, motivēti un apņēmības pilni.

BE Group liek akcentu uz indivīda veselību un visaptverošu labklājību. Ja darbiniekam klājas labi, enerģijas pietiek un darbs ir kvalitatīvs. Tad labi klājas arī uzņēmumam.