VĒSTURE

MŪSU VĒSTURE

BE Group darbība sakņojas Zviedrijā un Somijā. Uzņēmumi Bröderna Edstrand un Starckjohann & Co tika nodibināti jau 19. gadsimta beigās.


19. GADSIMTS

1868. gads —  Pets Starkjohans (Peter Starckjohann) Vīborgā nodibina uzņēmumu Starckjohann & Co.

1885. gads — Hanss un Jens Edstrandi (Hans & Jöns Edstrand) Malmē nodibina uzņēmumu Bröderna Edstrand.

20. GADSIMTS

1974. gads — Uzņēmumu Bröderna Edstrand kotē Stokholmas Biržā.

1976. gads — Starkjohans sāk priekšapstrādāta tērauda pārdošanu.

1988. gads — Trelleborg AB o ģimenes iegādājas Bröderna Edstrand akcijas, kuras tās īpašumā ir bijušas četru paaudžu garumā.

20. gadsimtā — uzņēmums nodibina struktūrvienības Dānijā, Polijā, Latvijā un Lietuvā. Vienlaicīgi Starckjohann Steel paplašina savu darbību, iegādājoties uzņēmumu Mercantile un izveidojot struktūrvienību Igaunijā.

1999. gads — Nordic Capital kļūst par Bröderna Edstrand un Starckjohann Steel akciju vairākuma īpašnieku. Šie abi uzņēmumi kopā ar Baltijas jūras reģiona valstu meitasuzņēmumiem izveido koncernu.

21. GADSIMTS

21. gadsimtā koncerns turpina paplašināties, izvēršoties Čehijā un Slovākijā.

2004. gads —  Trelleborg pārdod savas atlikušās koncerna akcijas.

2006. gads — akcijas no jauna sāk kotēt Stokholmas Biržā. Koncerns sāk izmantot vienotu nosaukumu — BE Group AB.

2008 — koncerns iegādājas 50% kopuzņēmuma, kura nosaukums ir ArcelorMittal BE Group SSC AB.

2010. gads — koncerns iegādājas Kungelvā bāzēto uzņēmumu Lecor Stålteknik.

2016. gads — koncerns izveido jaunu organizāciju, kurā uzņēmējdarbība ir sadalīta ražošanā un izplatīšanā. Jauno organizāciju veido divi uzņēmējdarbības reģioni: Zviedrija un Polija — Somija un Baltija

2017. gadā — 80 gadus pēc Spadegatan biroja atklāšanas, koncerns savu galveno biroju pārvieto uz Kangratanu Malmes pilsētā.