UZŅĒMUMA ATBILDĪBA

BE GROUP VEIDO ATBILDĪGU UZŅĒMĒJDARBĪBU

BE Group ilgtspējīgās attīstības darbs pamatojas visa uzņēmuma mērķī veidot atbildīgu uzņēmējdarbību. Cenšamies ierobežot organizācijas ietekmi uz vidi un nodrošināt to, lai koncerns būtu ekonomiski, sociāli un ētiski atbildīgs.

RĪCĪBAS KODEKSS

BE Group Rīcības kodeksā (Code of Conduct) ir aprakstīta mūsu atbildība pret biznesa partneriem, īpašniekiem, darbiniekiem un sabiedrību. Rīcības kodeksā ietvertās ētikas vadlīnijas attiecas uz visiem BE Group darbiniekiem. Visi koncerna vadītāji ir atbildīgi par to, lai viņu darbinieki ievērotu Rīcības kodeksu un paši būtu paraugs citiem. Rīcības instrukcija PDF formātā (angļu valodā) ir lasāma šeit.

 

ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA

BE Group ietvaros ar ilgtspējīgās darbības jautājumiem strādā ilgtspējīgas darbības darba grupa, kas ir definējusi koncernam svarīgākos darbības virzienus. Šie darbības virzieni ir klimata pārmaiņu un oglekļa dioksīda izmešu ierobežošana, prasību noteikšana, piegādes ķēžu kontrole, ilgtspējīgas attīstības integrēšana visā koncernā, kā arī dialoga paplašināšana ar visām saistītajām grupām. Par to vairāk var uzzināt, iepazīstoties ar Ilgtspējīgas attīstības ziņojumu (angļu valodā) šeit :  PDF