Kontaktinformācija

Galvenais birojs

BE Group SIA

Piedrujas iela 7
Rīga LV-1073
Tālruņa Nr. +371 67 147 371
Fakss: +371 67 147 373

Personu e-pasta adreses:
vārds.uzvārds@begroup.valsts saīsinājums

Raimonds PriekulisTirdzniecības vadītājs
Kārlis EniņšTirdzniecības vadītājs
Raitis ZābersIepirkumu vadītājs