Kontaktinformācija

Galvenais birojs

BE Group OÜ filiāle Latvijā

Piedrujas iela 7
Rīga LV-1073
Tālruņa Nr. +371 67 147 371

Personu e-pasta adreses:
vārds.uzvārds@begroup.valsts saīsinājums

Raimonds PriekulisTirdzniecības vadītājs
Aleksandrs DuboviksTirdzniecības vadītājs
Raitis ZābersIepirkumu vadītājs