PLAŠĀKA INFORMĀCIJA PAR MŪSU DARBA PIENĀKUMIEM

Katram darba uzdevumam mēs vēlamies atrast vispiemērotākos cilvēkus un piedāvāt viņiem attīstības iespējas. Mēs augstu novērtējam ziedošanos, vēlmi mācīties un attīstīties, kā arī profesionālu uzvedību, labas sadarbības prasmes, uz paša iniciatīvu balstītu pieeju darbam visās uzdevumu izpildes jomās. Mūsu darbiniekiem mēs piedāvājam iespēju attīstīties atbalstošos un daudzpusīgos darba uzdevumos.

BE Group izprot katra darbinieka darba snieguma svarīgumu. Mūsu darbinieki uzņemas atbildību par visiem pasūtījumu un piegādes ķēžu sektoriem, no pasūtījuma izdarīšanas brīža līdz pat piegādei.