Vietnes izmantošanas nosacījumi

Vietnes izmantošanas nosacījumi

Copyright 2018 BE Group AB (publ), ja citur nav īpaši norādīts citādi. Visas tiesības rezervētas.

Nosaukums BE Group un BE Group produktu nosaukumi, kas minēti šajā kontekstā, ir BE Group preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Uzņēmumu nosaukumi un produkti, kas ir minēti, vai redzami www.begroup.lv tīmekļa vietnē, var būt to īpašnieku preču zīmes.

Pirms šīs tīmekļa vietnes izmantošanas, iepazīstieties ar turpmāk izklāstītajiem nosacījumiem. Nosacījumu nepieņemšanas gadījumā, šīs tīmekļa vietnes un tās satura lietošana ir liegta.

Šajā tīmekļa vietnē atrodas BE Group dokumenti, teksti un attēli. Uz BE Group lēmuma pamata šajā tīmekļa vietnē var izdarīt izmaiņas, par to iepriekš nepaziņojot. Jebkāda BE Group tīmekļa vietnes vai jebkuru BE Group tekstu vai attēlu izmainīšana, nomaiņa, apstrāde vai pielāgošana nav atļauta.

BE Group neuzņemas nekādas saistības vai garantijas par garantijas par tīmekļa vietnes nepārtrauktas pieejamības vai nekļūdīguma nodrošināšanu. Papildus tam BE Group neuzņemas nekādas saistības vai garantijas attiecībā uz tīmekļa vietnē esošajiem tekstiem vai attēliem, ne tieši, ne arī netieši, cita starpā, taču ne tikai, nesniedzot garantijas par produktu piemērotību pārdošanai vai noteiktam pielietojuma mērķim, un BE Group nekādā gadījumā nav atbildīgs par zaudējumiem vai kaitējumu, kuru izraisa tīmekļa vietnē esošie teksti vai attēli.

BE Group nesniedz nekādas garantijas vai saistības par nekādām citām tīmekļa vietnēm, kurām var piekļūt no šīs tīmekļa vietnes. Šādas uz citām tīmekļa vietnēm vedošas saites ir izveidotas tikai lietotāju ērtībai, un nenozīmē to, ka BE Group atzīst vai uzņemas jebkādu atbildību par šo tīmekļa vietņu saturu vai to izmantošanu. Papildus tam, paša lietotāja pienākums ir aizsargāt sevi un pārliecināties par to, ka viss, ko viņš izvēlas lietot, nesatur datorvīrusus, datortārpus, trojānus un citus kaitējumu radošus faktorus.

Ja šis juridiskais paziņojums rada jautājumus, lūdzam sazināties ar BE Group.